Kirjalik küsimus E-6762/09, mille on esitanud Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Kreeka relvajõududes teenivate meeste õigus vanemapuhkusele