Kohtuasi C-19/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 29. juuli 2010 . aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Määrus (EÜ) nr 273/2004 ja määrus (EÜ) nr 111/2005 — Narkootikumide lähteained — Euroopa Liidu sisene kontroll ja järelevalve — Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelise kauplemise järelevalve — Karistused)