Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5777 – Drägerwerk/Dräger Medical) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst