Kirjalik küsimus E-001938/11 Jim Higgins (PPE) komisjonile. Saksamaa pankade investeeringud Iirimaal alates euro kasutuselevõtust 1999. aastal