Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8692 – Saica/Emin Leydier) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )