Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8692 – Saica/Emin Leydier) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )