Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8692 – Saica / Emin Leydier) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )