Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8692 – Saica / Emin Leydier) – Yksinkertaiseen menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )