Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8692 – Saica / Emin Leydier) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )