Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „WTO reformimine maailma kaubanduses toimuvate muutustega kohanemiseks“ (omaalgatuslik arvamus)