Kirjalik küsimus E-003684/11 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Nanogeneraatorid