Kirjalik küsimus E-7443/10 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Vesi on põhiõigus