Kohtuasi T-279/12: 25. juunil 2012 esitatud hagi — S.I.C.O.M. versus komisjon