Euroopa Parlamendi otsus, 5. mai 2010, Euroopa Kemikaaliameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta