2012/487/ÜVJP: Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUAVSEC-South Sudan/1/2012, 10. august 2012 , Lõuna-Sudaanis läbiviidava Euroopa Liidu lennundusjulgestuse ÜJKP missiooni (EUAVSEC-South Sudan) juhi ametisse nimetamise kohta