TITJUR Üldkohtu otsus (kaheksas koda), 24. märts 2011. # Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) ja Mitteldeutsche Flughafen AG ja Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) versus Euroopa Komisjon. # Riigiabi - Leipzig-Halle lennuväljale antud riigiabi - Uue lõunapoolse stardi- ja maandumisraja ehitamisega seonduvate investeeringute rahastamine - Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobivaks - Tühistamishagi - Põhjendatud huvi puudumine - Vastuvõetamatus - Mõiste "ettevõtja" - Mõiste "majandustegevus" - Lennujaama infrastruktuur. # Kohtuasjad T-443/08 ja T-455/08. Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt vs. komisjon