Kohtuasi T-361/11: 6. juulil 2011 esitatud hagi — Hand Held Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet Orange Brand Services (DOLPHIN)