2012/293/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2012 o státní podpoře SA.28809 (C 29/10) (ex NN 42/10 & ex CP 194/09), kterou Švédsko poskytlo společnosti Hammar Nordic Plugg AB (oznámeno pod číslem C(2012) 546) Text s významem pro EHP