Kirjalik küsimus E-7329/10 Marietje Schaake (ALDE) komisjonile. WikiLeaksi juhtum, läbipaistvus, ajakirjandusvabadus ja teabele juurdepääs ELis