Kirjalik küsimus E-7585/10 Diogo Feio (PPE) komisjonile. Volinik Olli Rehni avaldused