Kohtuasi C-245/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010 . aasta otsus (Arbeidshof te Brusseli (Belgia) eelotsusetaotlus) — Omalet NV versus Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Teenuste osutamise vabadus — EÜ artikkel 49 — Liikmesriigis asuv töövõtja — Samas liikmesriigis asuvate lepingupartnerite kasutamine — Puhtalt riigisisene olukord — Eelotsusetaotluse vastuvõetamatus)