/* */

Kirjalik küsimus E-009921/11 Lorenzo Fontana (EFD) komisjonile. Määruse (EMÜ) nr 3577/92 rakendamine Kreekas