Avaliku Teenistuse Kohtu otsus (teine koda), 29. september 2011. # Peter Strobl versus Euroopa Komisjon. # Avalik teenistus - Ametnikud. # Kohtuasi F-56/05. TITJUR Strobl vs. komisjon