Kirjalik küsimus E-005272/11 Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Filterkannud ja filtreeritud veega kaasnev terviserisk: Torino prokuratuuri korraldatud laboriuuringute tulemused ja komisjoni sekkumine