Kirjalik küsimus E-005145/11 Marian Harkin (ALDE) komisjonile. Topeltkodakondsus ja kolmandate riikide kodanike õigus elada Euroopa Liidus