Rakstisks jautājums E-2811/06 iesniedza Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. Sintētisko nanodaļiņu apzīmējums un lietojums aizsarglīdzekļos pret saules apdegumiem un kosmētikā