Komisjoni 27. oktoobri 2011 . aasta määruse (EL) nr 1086/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2160/2003 II lisa ja komisjoni määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa seoses värskes kodulinnulihas esineva salmonellaga) parandus ( ELT L 281, 28.10.2011 )