/* */

Komisjoni otsus, 19/01/2010, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5742 - AMEROPA HOLDING / INTERBRAU) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)