Decyzja delegowana Komisji (UE) 2019/971 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymogów dotyczących funkcji zabezpieczonego konta, zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240, umożliwiającej wnioskodawcom dostarczanie wszelkich wymaganych dodatkowych informacji lub dokumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG.)