Kirjalik küsimus E-1058/10, mille on esitanud Georgios Papanikolaou (PPE) komisjonile. Alaealiste suitsetamine Kreekas