/* */

2010/480/ÜVJP: Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUMM Georgia/1/2010, 3. september 2010 , millega pikendatakse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (EUMM Georgia) juhi volitusi