Asia C-167/11 P: Valitus, jonka Cantiere navale De Poli SpA on tehnyt 5.4.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-584/08, Cantiere navale De Poli v. komissio, 3.2.2011 antamasta tuomiosta