Věc C-167/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. dubna 2011 Cantiere navale De Poli SpA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 3. února 2011 ve věci T-584/08, Cantiere navale De Poli v. Komise