Kirjalik küsimus P-2639/10, mille on esitanud Liam Aylward (ALDE) komisjonile. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ja eakad töötajad