Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu seisukohta seoses Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) peanõukogu otsusega WTO erikorra pikendamise kohta, et rakendada ELi ühepoolset sooduskorda Lääne-Balkani riikide suhtes