Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioonII JAOTIS - Sätted tuumaenergiaalase arengu soodustamise kohta8. PEATÜKK - OMANDIÕIGUSArtikkel 89