A Bizottság (EU) 2015/1940 rendelete (2015. október 28.) az 1881/2006/EK rendeletnek az anyarozs-szkleróciumok egyes feldolgozatlan gabonafélékben való felső határértéke, valamint a nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)