Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 22.5.2012 Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 22.5.2012.#P. I versus Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid.#Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen.#Isikute vaba liikumine – Direktiiv 2004/38/EÜ – Artikli 28 lõike 3 punkt a – Väljasaatmisotsus – Kriminaalkorras süüdimõistmine – Hädavajalikkus avaliku julgeoleku huvides.#Kohtuasi C-348/09.