Kirjalik küsimus E-1229/07 Esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) ja Ignasi Guardans Cambó (ALDE) komisjonile. Uute lennujaamades kasutatavate turvameetmete vastuoluline kohaldamine