Kohtuasi T-395/12: 4. septembril 2012 esitatud hagi — Fetim versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice)