2010/550/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 5. mai 2010 , Euroopa GNSS Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta#Euroopa Parlamendi Resolutsioon, 5. mai 2010 , tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSS Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa