Kirjalik küsimus E-1559/10, mille on esitanud Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) komisjonile. Türgi Alkoholimonopoli TEKEL töötajate streik