Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6575 – Glencore International/Viterra) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst