Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1079/2014, 14. oktoober 2014 , millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2015. eelarveaastaks