Kohtuasi C-402/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 27. oktoobri 2011 . aasta otsus (Conseil d’État (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Société Groupe Limagrain Holding versus Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (Põllumajandus — Määrus (EMÜ) nr 3665/87 ja määrus (EMÜ) nr 565/80 — Eksporditoetused — Toetuse ettemaks — Tolliladustamisprotseduurile suunatud kaup — Laoarvestuse pidamata jätmine — Tõend kaupade ekspordi kohta — Täielik või osaline õigus selle ekspordiga seonduvale ettemaksele — Alusetult saadud summa tagasimaksmise kohustus — Tagasimaksmisele kuuluva summa suurendamine)