Заключение на генералния адвокат N. Wahl, представено на 15 октомври 2015 г.