Písemný dotaz E-3616/10 Oreste Rossi (EFD) Komisi. Ochrana evropského kožedělného průmyslu