Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010 tal- 25 ta’ Ottubru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2007