Nõukogu määrus (EL) nr 961/2010, 25. oktoober 2010 , milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007