Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. septembra 2013 Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. septembra 2013.#Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) in SNF SAS proti Evropski agenciji za kemikalije (ECHA).#Pritožba – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij – Uredba (ES) št. 1907/2006 (Uredba REACH) – Člena 57 in 59 – Snovi, za katere je treba pridobiti avtorizacijo – Opredelitev akrilamida kot snovi, ki zbuja veliko skrb – Vključitev na seznam kandidatnih snovi – Objava – Rok za vložitev tožbe – Člen 102(1) Poslovnika Splošnega sodišča – Datum, od katerega je treba šteti ta rok v primeru tožbe zoper odločitev, ki je bila objavljena le na spletni strani – Pravna varnost – Učinkovito sodno varstvo.#Zadeva C‑625/11 P.